Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext

DSpace Repository

Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext
Author Persson, Sven
Editor Skolverket
Date 2010
Swedish abstract
Som framgår av Sven Perssons och Ingegerd Tallberg Bromans inledningskapitel till denna kunskapsöversikt så har det tidiga lärandet och det kunskapande barnet fått en alltmer framskjuten plats i den internationella debatten om utbildning och dess kvalitet. Det aktualiserar betydelsen av plats och tidpunkt för det institutionaliserade lärandet. Tidpunkt för obligatorisk skolstart, förskolans betydelse för hur elever lyckas i skolan och resursfördelning till förskola och skola är frågor som har och kommer att få stor uppmärksamhet i en alltmer globaliserad kunskapsekonomi. I detta kapitel har dessa frågor belysts genom svensk och internationell forskning. Utvecklingen aktualiserar också frågor om formell och informell undervisning, hur omsorgs- och kunskapsorienterad verksamhet i institutionella miljöer kan utformas, och vad som är framgångsrik verksamhet i förskola och grundskola ur ett globalt och nationellt perspektiv.
Link http://www.skolverket.se/publikationer?id=2393... (external link to publication)
Publisher Skolverket
Host/Issue Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år
ISBN 978-91-86529-08-6
Pages 18
Page 83-100
Language swe (iso)
Subject skolstart
barns lärande
förskola
skolframgång
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11267 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics