En skola för alla? Hur pedagoger arbetar med de ”snabba” eleverna inom svenskämnet

DSpace Repository

En skola för alla? Hur pedagoger arbetar med de ”snabba” eleverna inom svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola för alla? Hur pedagoger arbetar med de ”snabba” eleverna inom svenskämnet
Author Andersson, Lotta ; Andersson, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet En skola för alla? Hur pedagoger arbetar med de ”snabba” eleverna i svenska är skrivet av Anna Andersson och Lotta Andersson. De elever som har varit snabba inom skolämnen har enligt tidigare forskning inte varit en prioriterad grupp inom den svenska skolan. Enligt tidigare forskning har dessa elever inte fått någon stimulerande undervisning på deras rätta nivå. Syftet med denna undersökning var att belysa hur pedagoger inom årskurs F-3 arbetar med de elever som är snabba inom svenskämnet och hur dessa elever blir stimulerade och motiverade under sin skolgång. Samt belysa vilken form av materiel pedagogerna använder sig av för att ge eleverna den undervisning som de har rätt till. Tre intervjuer och åtta enkäter med verksamma pedagoger i årskurs F-3 genomfördes för att få en bild av hur det ser ut i några skolor. Resultatet från intervjuer och enkäter visade, tvärtemot vad tidigare forskning visar, på en bild av lärare som arbetade för en individanpassad undervisning för att alla elever skulle få känna sig motiverade och stimulerade till sitt arbete i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Anpassad undervisning
individualisering
motivation
snabba elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/11271 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics