Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus

DSpace Repository

Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Siggelsten, Simon
dc.date.accessioned 2010-12-27T12:00:51Z
dc.date.available 2010-12-27T12:00:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation 68 s samt två artiklar en
dc.identifier.isbn 91-85257-83-4
dc.identifier.issn 1651-0380
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11290
dc.description Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. De boende anser att de som använder mer också ska betala mer. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är energibesparingar och därmed miljön samt rättvis kostnadsfördelning. Undersökningen visar dock att kritik från de boende kan leda till ytterligare administrativa kostnader som kan påverka lönsamheten med mätningarna. Undersökningen visar också att det är mer ekonomiskt lönsamt med individuell mätning av vatten än värme. Några av fastighetsägarna får inte någon vinst alls med individuell mätning av värmen. Men individuell mätning och debitering är ändå en möjlighet att minska energianvändningen i flerbostadshus. en
dc.description.abstract The purpose of this research is to increase the understanding of individual metering and charging of heat and water in multi-dwelling houses, systems designed to allocate individual costs. Individual metering is currently on the agenda in Sweden, not because of the pressure the EU put on the building sector to improve energy performance, but rather because of shortcoming in the techniques of metering heat as well as the questions whether individual metering is actually necessary and does any good. The extension of individual metering of heat and water is very limited in Sweden in contrast to several other European countries. A survey has been carried out through questionnaires and interviews with landlords and tenants and literature studies. The survey shows on a need for individual metering and charging. Tenants simply believe that those who use more also should pay more. Speaking against individual metering and charging of heat are such as shortcomings with metering methods making it more difficult to achieve fair cost allocations, and the tenants’ difficulties to understand the individual metering, possibly because of limited or no information. Two main incentives for landlords to install individual metering and charging are energy savings and thus the environment, and fair cost allocation. However, the survey shows that tenants being critical to the metering lead to additional administrative expenses, hence negatively affecting the overall economy. The survey also indicates that it is more economically profitable to individually meter water than heat. Some of the participating landlords have as a matter of fact not even got any profit at all from metering of heat. Individual metering and charging of heat and water can still create an opportunity to reduce the energy use in multidwelling houses. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet en
dc.relation.haspart I. Siggelsten, S. Olander, S. 2010. ”Individual Heat Metering and Charging of Multi-Dwelling Residential Housings” Structural Survey, issue 3, volume 28, pp.207-214. en
dc.relation.haspart II. Siggelsten, S. Hansson, B. 2010. ”Incentives for Individual metering and charging” Journal of Facilities Management, issue 4, volume 8, pp.299-307. en
dc.subject Individuell mätning en
dc.subject fastighetsägare en
dc.subject boende en
dc.subject värme en
dc.subject vatten en
dc.subject energi en
dc.subject.classification Technology en
dc.title Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus en
dc.type Licentiate Thesis en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Building engineering en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics