e-Läranderesurser i Sverige

DSpace Repository

e-Läranderesurser i Sverige

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Amhag, Lisbeth en_US
dc.contributor.author Nilsson, Bengt J en_US
dc.date.accessioned 2010-12-27T13:12:30Z
dc.date.available 2010-12-27T13:12:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-91-633-7777-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11295
dc.description Vi ger en kort översikt över distansundervisningens historia i Sverige. Vi presenterar sedan de vanligaste digitala resurserna som etablerats under senare år för utbildningsändamål. Vi delar dessa resurser i i två kategorier: Administrativa resurser. Dessa inkluderar LMS-system och andra system för administration av ansökan, registrering, studieresultat, kursmaterial, m.m. Vi presenterar studera.nu som är den svenska webbplatsen för ansökan till alla högre studier, Ladok och Skola24, de två resultatdatabaserna som används för registrering av studieresultat vid skola och högre utbildning över hela landet. Undervisningsresurser. Dessa är i huvudsak webb-baserade system innehållande material som kan användas i utbildning. Vi presenterar LIBRIS Uppsök och SwePub, Kungliga bibliotekets två databaser innehållande alla uppsatser och avhandlingar publicerade vid Svenska universitet. Vi tittar också på elektroniska bibliotekssystemet vid Malmö högskola som ett exempel på ett modernt digitalt bibliotekssystem. Slutligen diskuterar vi internationellt tillgängliga resurser som Wikipedia, Google Search och Google Scholar såväl som utbildningsaspekterna av sociala nätverkssystem som Facebook, MySpace och Classroom 2.0. en
dc.description.abstract We give a brief history of distance learning in Sweden. We then present the main electronically available resources that have been established in recent years for learning purposes. We divide the resources into two categories: Administrative resources. These include LMS-systems and other systems to administer applications, student result, course material, etc. We present studera.nu which is the Swedish application website for all university courses and programs, Ladok and Skola24, the student result databases for universities and schools, nationwide. Educational resources. These are mainly web-based systems containing material that can be used for education. We present LIBRIS Uppsök and SwePub, the two Swedish National Libary websites containing all theses and essays published at Swedish universities. We also look at the electronic library search system for Malmö University as an example of an online library system. Finally, we discuss internationally available resources such as Wikipedia, Google search and Google scholar as well as the educational aspects of social networking systems such as Facebook, Myspace and Classroom 2.0. en
dc.format.extent 14
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola
dc.subject e-learning en
dc.subject e-didactics en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title e-Läranderesurser i Sverige en
dc.type BookChapter en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Technology en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. School development and Leadership (SOL) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education en
dc.relation.ispartofpublication Från didaktik till e-didaktik en
dc.format.ePage 410
dc.format.sPage 397
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics