Matematik och det nya medialandskapet – nationell webbplats för IKT

DSpace Repository

Matematik och det nya medialandskapet – nationell webbplats för IKT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Matematik och det nya medialandskapet – nationell webbplats för IKT
Author Jönsson, Per ; Lingefjärd, Thomas ; Mehanovic, Sanela
Date 2010
Swedish abstract
Möjligheterna att använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som stöd och som en resurs i matematikundervisningen ökar alltmer. Samtidigt är många lärare osäkra på hur man på bästa sätt utnyttjar denna resurs. För att stödja, stimulera och utveckla användningen av IKT kommer NCM i samarbete med projektet Matematik för den digitala generationen att bygga upp en ny webbplats med inriktning mot IKT i matematikundervisningen.
Publisher NCM och Nämnaren
Host/Issue Nämnaren;1
ISSN 0348-2723
Pages 4
Page 81-84
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics