Lärarens språk och kommunikation i matematikundervisning

DSpace Repository

Lärarens språk och kommunikation i matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens språk och kommunikation i matematikundervisning
Author Ekblad, Nathalie ; Holmer, Andrea
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att få en liten uppfattning om vad det är för språk lärare använder i sin undervisning och hur de kommunicerar. Problemet vi undersöker är hur eleverna får den kunskap de behöver matematiskt och språkligt. I vår undersökning har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv där vi tittar på artefakter, kontext och mediering. Vi koncentrerar oss på språket som används under lektionerna och hur lärarna går till väga för att nå ut till eleverna. En kvalitativ metod fungerade bäst för vår undersökning och vi har utgått från att observera två lärare på fyra lektionstillfällen var, med ljudinspelning och anteckningar. Resultatet vi har fått av vår undersökning visar att det används betydligt mer vardagligt än matematiskt språk trots att Både lärare och elever befinner sig i en matematisk kontext. Lärarna kommunicerar med en blandning av både det informella och formella språket och med hjälp av artefakter. Vår slutsats är att elever kan uppfatta de matematiska begreppen som besvärliga att förstå och hantera eftersom lärarna förenklar språket och använder många gånger flera ord för samma begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Artefakter
Kontext
Matematik
Mediering
Sociokulturellt perspektiv
Språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/11324 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics