Hämmar matematikundervisningen elevers tänkande?

DSpace Repository

Hämmar matematikundervisningen elevers tänkande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hämmar matematikundervisningen elevers tänkande?
Author Capert, Camilla ; Thynell, Helene
Date 2010
Swedish abstract
I syfte att undersöka om och hur lärarens inställning till problemlösning och undervisning förhåller sig till elevens tänkande har vi vänt oss till tre klasser i skolår 3. I vår teoretiska förankring har vi ur ett konstruktivistiskt perspektiv utgått från vad, hur och varför. I undersökningen fick eleverna två problemlösningsuppgifter som de skulle lösa individuellt och semistrukturerade intervjuer gjordes med lärarna till klasserna. Resultatet visade att klassen med problemlösande undervisning hade sämst resultat men störst variationer i lösningarna. Utifrån vårt analyserade resultat och tidigare forskning ser vi betydelsen av en variation i undervisningen, både när det gäller problem, metod och arbetsform för att nå den viktiga djupa förståelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problem
problemlösning
förståelse
strategier
rika problem
öppna frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/11325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics