Attityder till modersmålsundervisning bland barn med utländsk bakgrund

DSpace Repository

Attityder till modersmålsundervisning bland barn med utländsk bakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till modersmålsundervisning bland barn med utländsk bakgrund
Author Zhou Nordling, Li
Date 2010
Swedish abstract
Den här undersökningen handlar om attityder till modersmålsundervisning bland elever i årskurs 1-7 i en stad i södra Sverige. Undersökningen bygger på intervjuer med 28 barn med utländsk bakgrund som deltar i modersmålsundervisning. Syftet är att ta reda på elevernas attityder till modersmålsundervisningen. Vad anser de att de lär sig av undervisningen? Vilken roll spelar den för elevernas kulturella identitet? Vilken roll har modersmålsläraren för eleverna? Hur tycker eleverna att det är att ha ett extra ämne utöver det vanliga skolschemat? Vilka övriga attityder har eleverna till modersmålsundervisningen? Tidigare undersökningar av attityder till modersmålsundervisning som jag tar upp är en studie byggd på intervjuer med 42 stycken invandrarungdomar (Hill 1996) och två undersökningar från Skolverket (2002:228). Min undersökning visar på starka positiva attityder till modersmålsundervisningen hos eleverna, speciellt betydelsen för skriftspråket, för deras kulturella identitet och för modersmålslärarens roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hemspråk
kulturell identitet
modersmålslärare
modersmålsundervisning
språkinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics