Dokumentation i skolan - Att synliggöra elevers lärande

DSpace Repository

Dokumentation i skolan - Att synliggöra elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation i skolan - Att synliggöra elevers lärande
Author Falkeström, Malin
Date 2004
English abstract
Individuell planering och dokumentation är ett omfattande begrepp. Det innefattar redskap som loggbok, portfolio och individuell utvecklingsplan och det förutsätter tolkning av läroplans- och kursmål. Dokumentation har ett nära samband med utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, kvalitetsarbete och stödjer varje elevs lärande. Syftet med arbetet har varit att öka kunskapen om hur dokumentation i skolan kan lyfta fram och synliggöra elevers lärande. Arbetet har även avsett att utvärdera ett projekt inom området dokumentation och titta på vilka lärdomar som tagits. Resultaten i arbetet har visat att dokumentation är en mycket viktig del av lärarens arbetsuppgifter idag. Genom dokumentationen få man en överskådlig bild över elevens eget lärande, vilket i förlängningen sannolikt bidrar till att fler elever når målen i kursplanerna. Deltagandet i projektet resulterade bland annat i att lärarna insett vikten av att samtliga personal är aktiva i utvecklingsarbetet. Dock verkar det som att formella beslut måste fattas innan förändringar kan ske.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dokumentation
individuell planering
lärande
redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics