Behovet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan - ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Behovet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan - ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Behovet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan - ur ett elevperspektiv
Author Nyren, Rickard ; Nilsson, Rosel
Date 2004
English abstract
I vårt examensarbete har vi försökt att belysa niondeklassares behov av studie- och yrkesvägledare samt vägledning på skolan. Syftet med uppsatsen är att både försöka se elevernas behov av vägledare i dagsläget, men även att beröra framtidens vägledning. I vår undersökning har vi använt oss av kvantitativ och kvalitativ metod. Vi har genomfört enkäter och intervjuer med niondeklassare på fyra skolor i Sydvästra Skåne. Våra resultat har vi knutit till olika teoretiska referensramar såsom bland annat Gerard Egans och Gunnel Lindhs samtalsmodeller. För att valsituationen skall leda till kloka och väl genomtänkta beslut så behövs vägledare som hjälp för att öka elevens självkännedom. Vägledaren gör detta i form av en process. Processen handlar om att man som vägledare lyfter fram, speglar tankar och bygger på elevens positiva sidor. Det handlar om att få eleven att lära känna sig själv bättre för att kunna göra självständiga val. Resultaten och vår analys indikerar att eleverna tycker att vägledaren ska finnas på skolan och gärna i större utsträckning än vad som är fallet i nuläget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vägledare
studie- och yrkesvägledare
syv
syo
vägledning
vägledningscenter
kommunal plattform
Handle http://hdl.handle.net/2043/1136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics