Ett första steg mot elevplanerat arbete A first step towards self-directed learning

DSpace Repository

Ett första steg mot elevplanerat arbete A first step towards self-directed learning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett första steg mot elevplanerat arbete A first step towards self-directed learning
Author Godhe, Anna-Lena
Date 2004
English abstract
Syftet med denna undersökning var att pröva och utvärdera ett arbetssätt där eleverna gavs större ansvar för planeringen av den tid de lade ner på skolarbetet, i skolan och hemma. Med det ändrade arbetssättet undersöktes dels om eleverna tog ett större ansvar, hur de klarade av det och hur de upplevde det. Dels undersöktes om arbetssättet gav större möjligheter till en mer individualiserad undervisning. För att kunna se om syftet uppnåtts samlades data in genom intervjuer med elever, genom att utvärdera elevernas arbete samt genom lärarens iakttagelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevansvar
elevplanerat arbete
individualisering
planering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1138 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics