Miljön har betydelse!

DSpace Repository

Miljön har betydelse!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljön har betydelse!
Author Wald, Martina ; Landgren, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få en större förståelse för hur miljön inne och ute kan påverka barngruppens beteenden i olika samlingar samt hur lärarens planeringar påverkas av miljöerna. Slutsatser vi kommit fram till är att barnen är med i större utsträckning och påverkar samlingens innehåll i utemiljön. En annan slutsats är att det är lättare för barnen att hålla fokus på samlingens innehåll i innemiljön, då barnen tappar fokus lättare ute. Detta behöver inte enbart ses som negativt. I många fall kan dessa tillfällen användas till att skapa ett situationsbundet lärande på ett naturligt och lustfullt sätt här och nu. En annan slutsats i vårt arbete är att barnens olika beteenden kan beror på vad läraren väljer att lyfta i samlingen och var samlingen genomförs.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject beteenden
innemiljö
utemiljö
kön
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11383 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics