”Det är inte bara det att vi sätter oss och fördriver tiden en stund” - sex förskollärares intentioner med att arbeta med musik i förskolan

DSpace Repository

”Det är inte bara det att vi sätter oss och fördriver tiden en stund” - sex förskollärares intentioner med att arbeta med musik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är inte bara det att vi sätter oss och fördriver tiden en stund” - sex förskollärares intentioner med att arbeta med musik i förskolan
Author Eckman, Johan ; Jensen, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
Vårt examensarbete heter ”Det är inte bara det att vi sätter oss och fördriver tiden en stund” – och handlar om förskollärares intentioner med att arbeta med musik. Titeln är tagen från intervjun med förskolläraren Sissela, som ni kommer möta senare i arbetet. Vi som har skrivit arbetet heter Johan Eckman & Jessica Jensen. Tidigare forskning om förskollärares intentioner har vi inte hittat, men däremot har det gjorts relativt mycket forskning om musikens effekter på inlärningsförmågan. Sex förskollärare har deltagit frivilligt i vår undersökning. Metoden vi använt är intervjuer, men vi observerande även en musikstund med varje förskollärare. Syftet med denna undersökning är att synliggöra vilka intentioner förskollärare i förskolan kan ha genom att arbeta med musik som en metod för att främja barns utveckling. Frågeställningarna vi utgått från är som följer: Hur arbetar de utvalda förskollärarna med musik och hur motiverar de sitt arbetssätt? Vilka skillnader respektive likheter finns i förskollärarnas arbetssätt beroende på språkfördelningen i barngruppen? Hur motiverar de utvalda förskollärarna sina val av sånger? Vi har kommit fram till att alla deltagande förskollärarna har någon slags underliggande mening i såväl sångval som övrig planering av musikstunden. Vanligast förekommande var resonemang angående språket, men vi har även stött på resonemang där musiken bland annat används för att träna matematik, praktisera demokrati eller utveckla barns motorik. Förskollärarna väljer sina sånger efter vilka barn som skall ingå i musikstunden. Vi har dock inte hittat några väsentliga skillnader beroende på hur språkfördelningen i gruppen sett ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
förskollärare
matematik
musik
motorik
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11384 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics