Studie av internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv

DSpace Repository

Studie av internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Studie av internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv
Author Norberg Hansen, Camilla ; Lagergren, Lars
Date 2009
Swedish abstract
Inför varje verksamhetsår initierar Malmö Kulturstöd ett antal målsättningar för det kommande året. Ett av dessa uppfyllandemål för 2008 var att genomföra en enkätundersökning om det fria kulturlivets internationalisering. Målgruppen har varit ett 70-tal fria aktörer som har beviljats projekt- eller verksamhetsstöd av Malmö Kulturstöd i viss omfattning under 2007 och/eller 2008. Undersökningen har genomförts i form av en elektronisk enkät som skickats ut per e-post via Malmö Kulturstöd (se bilaga 1). Undersökningens syfte är att (1) få en bild av vilka internationella nätverk aktörerna i Malmös fria kulturliv har och (2) hur organisationerna värderar dessa internationella kontakter – samt (3) hur de internationella nätverken påverkar det fria kulturutbudet i Malmö och vice versa. Det är även intressant att ringa in vilka organisatoriska och tekniska möjligheter man använder sig av för att utveckla internationella nätverk. Undersökningen ska också (4) försöka ge svar på vad de fria grupperna drar för nytta av existerande statliga, kommunala eller privata stöd till internationella samarbeten. Finns det (5) ytterligare behov från statliga och kommunala bidragsgivare för att de internationella nätverken skall kunna förvaltas och utvecklas på ett bra sätt? Resultat rörande delsyfte 1 och 2: Malmös fria kulturliv har ett omfattande internationellt kontaktnät. De områden som det finns mest samarbete och utbyte med är Norden och övriga Europa, men även länder som Hongkong, Indonesien, Vietnam, Indien, Kuba, och Ecuador. Det finns få samarbeten med USA och Kanada och det saknas helt samarbete med t ex Irak och stora delar av Afrika. Kontaktnät utvecklas i de organisationer där företrädare har möjlighet att delta i festivaler, konferenser, mässor och seminarier. Det är den personliga kontakten och det personliga mötet som avgör vilka slags kontaktnät som initieras och utvecklas. Aktörerna vill bidra till att synliggöra kulturen och Malmö som stad. Undersökningen kan inte besvara delsyfte 3, hur de internationella nätverken har påverkat det fria kulturutbudet i Malmö och i omvärlden. När gäller tekniska sätt som aktörerna använder sig av skiljer det sig inte från andra branscher. Största delen av kontakterna sker genom Internet och telefon, men vid specifika projekt sker kontakterna genom personliga möten och samtal på plats. Undersökningen har också försökt ge svar på vad de fria grupperna drar för nytta av 5 existerande statliga, kommunala eller privata stöd till internationella samarbeten, delsyfte 4. De flesta finansierar sina internationella kontaktnät inom ramen för befintligt verksamhetsstöd, eller via externa finansiärer. Ytterligare behov från statliga och kommunala bidragsgivare, delsyfte 5, krävs för att de internationella nätverken skall kunna förvaltas och utvecklas på ett bra sätt är främst finansiering. Många aktörer är ideella föreningar och ekonomin innebär därmed en begränsning. Ett ökat och för ändamålet anpassat ekonomiskt stöd skulle göra det möjligt för det fria kulturlivet att vara än mer aktiva i det internationella nätverksbyggandet.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Rapport från fritidsvetenskapligt program;7
Pages 55 s
Language swe (iso)
Subject kulturliv
Malmö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11391 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics