Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv

DSpace Repository

Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv
Author Everlund, Gunilla
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att få en djupare kunskap om rollen som sjukhuslärare, vad den innebär, hur den och hur undervisningen som sjukhusläraren bedriver har förändrats i ett historiskt perspektiv. Jag har försökt besvara mina frågeställningar, vilka är: Hur har yrkesprofessionen förändrats under tiden 1958-2005? Hur fungerar undervisningen och hur har den förändrats under samma tid? Jag har gjort en empirisk undersökning genom att intervjua två nu verksamma sjukhuslärare och två pensionerade sjukhuslärare. Det framkommer hur sjukhusskolan startade, vad en vanlig arbetsdag kan innebära för sjukhusläraren och hur den förkortade vårdtiden har påverkat professionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sjukhuslärare
Sjukhusskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics