Mediepedagogik som redskap i undervisningen.

DSpace Repository

Mediepedagogik som redskap i undervisningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mediepedagogik som redskap i undervisningen.
Author Tillenius, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att försöka förstå och tolka hur lärare i grundskolans tidiga årskurser tycker att mediepedagogik fungerar i praktiken. Jag ville föra fram lärarnas röster kring mediepedagogikens innebörd, olika arbetssätt och varför mediepedagogiken behövs i dagen samhälle och därmed i skolan. För att förmedla lärarnas tankar och erfarenheter valde jag att arbeta utifrån en kvalitativ metod och empirin har samlats in genom intervjuer. Resultaten analyserades utifrån tidigare forskning kring ämnet samt Zygmunt Baumans samhällsteori med fokus på flytande moderniteter, sociala gemenskaper och det tertiära lärandet. Resultatet visade att det är svårt att definiera vad mediepedagogik är och eftersom begreppet har olika betydelse för olika personer är det svårt att beskriva varför det är viktigt. Det framkom att mediepedagogik är något positivt för eleverna men för en del lärare innebär det vissa problem då kunskap och intresse för metoder och tekniker saknas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
läraruppdraget
mediepedagogik
styrdokument
tertiärt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11399 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics