Att forma och att bli formad - Ett arbete om elevernas och pedagogernas möjligheter att påverka sin situation i klassrumsmiljön med avstamp i demokrati och dess olika styrfaktorer.

DSpace Repository

Att forma och att bli formad - Ett arbete om elevernas och pedagogernas möjligheter att påverka sin situation i klassrumsmiljön med avstamp i demokrati och dess olika styrfaktorer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att forma och att bli formad - Ett arbete om elevernas och pedagogernas möjligheter att påverka sin situation i klassrumsmiljön med avstamp i demokrati och dess olika styrfaktorer.
Author Smedberg, Martina ; Roth, Emma
Date 2010
English abstract
Shape and to be shaped
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur olika faktorer påverkar eleverna samt pedagogerna i klassrumsmiljön. Vi har valt att kalla dessa faktorer för styrfaktorer genom hela arbetet, då vi tror det är dessa som tillsammans skapar och påverkar klassrumsmiljön. De styrfaktorer vi har valt att lägga vikt vid är asymmetrin mellan elev – pedagog, maktrelationer, elevernas bakgrund, språkets betydelse samt pedagogernas bakgrund. Fokus ligger på hur dessa styrfaktorer samverkar med varandra samt utgår ifrån ett demokratiskt förhållningssätt. För undersökningens ändamål har vi valt att observera i en mellanstadieklass i ett mindre samhälle. I denna klass har vi valt att titta närmre på en elevgrupp och hur den förändras i samband med skifte av pedagogerna. Vi vill undersöka huruvida elevernas beteende avspeglas i klassrumsmiljön, baserat utifrån våra förvalda faktorer. Det vi observerat är samma ämnesundervisning med samma elever men pedagogen bytts ut. Resultaten har visat att pedagogens bakgrund påverkar förhållningssättet gentemot eleverna, den valda lärarstilen, och är av stor betydelse när det kommer till klassrumsmiljön. Det har också synliggjorts att mötet mellan pedagog – elev är av stor betydelse för både makt utdelning och det asymmetriska förhållningssättet. Dem verkar i symbios med varandra men tar utgångspunkt i att ett möte sker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject asymmetriskt förhållningssätt
demokrati
makt
möte
språkets betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics