Det moderna handledsskyddet för snowboardåkare : en revidering av materialval, funktion och målgruppsanpassning

DSpace Repository

Det moderna handledsskyddet för snowboardåkare : en revidering av materialval, funktion och målgruppsanpassning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det moderna handledsskyddet för snowboardåkare : en revidering av materialval, funktion och målgruppsanpassning
Author Hellström, Kasimir
Date 2010
English abstract
The project aims to develop customized wrist guards for snowboarders. By using optimized design for comfort and ease of use, the primary aim is to offer the customer a functional and high-quality protection. This is achieved by using materials that, considering the injury status of the practitioners, herein are considered to best meet the demands of such a protection. The choice of materials was made after a comprehensive literature-based study on wrist guard function and mechanisms responsible for wrist injuries. This study, along with other collected data, has formed the basis for the design process and the final product. Solutions to current problems with existing wrist guards have been applied to the final product. Requirements on ease of use and accuracy of fit have been met by abandoning the traditional closure-system of Velcro, in favor for an established lacing system that has been adapted to the current product. The entire shape of the wrist guard, combined with the selected materials breathable qualities, offers the user an increased comfort. The complementary aim of the project is to understand why so few practitioners wear wrist guards, and bring forth solutions that attracts to the usage of such. Wrist guards are currently unpopular amongst snowboarders, despite wrist fracture being the most common injury associated with the sport. Through the development of better wrist guards the injury statistics can be greatly improved.
Swedish abstract
Projektet behandlar utvecklingen av ett handledsskydd anpassat för snowboardåkare. Den primära målsättningen är att med hjälp av optimerad design för komfort och användarvänlighet kunna erbjuda ett högkvalitativt och funktionellt skydd. Det senare uppnås med hjälp av material som med hänsyn till skadebilden hos utövarna här anses vara den bästa lösningen. Val av material gjordes efter en ingående litteraturstudie över handledsskyddets funktion och mekanismerna bakom handledsskador. Studien, i kombination med en rad andra metoder för informationsinhämtning, låg även till grund för designprocessen och den slutgiltiga produkten. Lösningar på befintliga problem hos existerande handledsskydd har applicerats på slutprodukten. Användarvänlighet och passform har tillgodosetts genom att frångå det traditionella systemet med kardborrelås, till produktanpassning av ett etablerat snörsystem. En ökad bekvämlighet tillgodoses genom hela skyddets form, men även med utvalda material, då dessa tillåter luftgenomströmning genom skyddet. Inom ramen för projektet besvaras också frågeställningar rörande varför så få utövare använder handledsskydd, och vad som kan göras för att locka till användning. Handledsskydd är idag impopulära hos utövarna, trots att frakturer på handled är den vanligaste skadan förknippad med snowboard. Genom utveckling av bättre skydd kan skadestatistiken kraftigt förbättras.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject snowboard
wrist guard
handledsskydd
smarta material
dilatant
reologi
handledsfraktur
BOA
Active Protection System
SMC
skadestatistik
design
form
målgruppsanpassning
skademekanismer
skadeförebyggande
S-Range
stötdämpande
icke linjär kompressibilitet
designprocess
Kasimir Hellström
skydd
myter
Handle http://hdl.handle.net/2043/11408 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics