Student/ Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning) /LS: Recent submissions

 • Hur påverkar pedagogernas förhållningssätt och relationer barnens/ el...
  Valka, Srdjan  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Master thesis (one year)
 • ”Utan min dyslexi så hade jag inte varit den jag är” En intervjustudi...
  Olsson, Carina  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • ”Att ha framgång tillsammans” En studie om analysverktyg som stö... fulltext
  Mannerhult, Heléne  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Bachelor thesis
 • Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en ... fulltext
  Ottosson, Marie; Appelfeldt, Maia  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet Om förutsättningar för att s... fulltext
  Nashed, Happy Heba  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Master thesis (one year)

Search


Browse

My Account