Student/ Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning) /LS: Recent submissions

 • Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av sk... fulltext
  Alm Sandström, Johan  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Att bygga broar mellan olika professioner - en studie om samverkan kr... fulltext
  Tarczynska, Beata  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Fysisk lärmiljö i tre särskilda undervisningsgrupper En studie om ... fulltext
  Lindgren, Andréas  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Master thesis (one year)
 • Specialpedagogiska implikationer av fysisk aktivitet i skolan fulltext
  Karlstedt, Jennie  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie fulltext
  Vennberger, Suzanne; Ekberg, Jenny  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Master thesis (one year)

Search


Browse

My Account