Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

DSpace Repository

Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training
Author Möller Walldén, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Att arbeta med ART metoden är en kvalitativ studie med syftet att ta reda på hur ett specifikt arbetslag arbetar med modellen Aggressive Replacement Training (ART) i en skolverksamhet. ART metoden är en beteendeförändringsmodell skapad för kriminella utåtagerande och aggressiva unga. Utveckling av ART metoden och dess anpassningsbarhet har gjort den till en arbetsmodell som används inom skolan, då modellen anses kunna ge alla barn och unga verktyg och träning i dess sociala och emotionella utveckling. Metoden innehåller de tre huvudkomponenterna: socialfärdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning. Arbetslaget Trädet som deltar i studien arbetar endast aktivt med ART modellens sociala färdighetsträning och pedagogernas arbete med denna komponent presenteras i uppsatsens analysdel. Viktiga frågeställningar som ger information om det specifika arbetslagets arbete med ART modellen är följande: hur ser arbetslagets planering och genomförande av en ART lektion ut samt hur presenteras metoden och hur tas den emot av elever och föräldrar? Den information som presenteras i uppsatsavsnittet Tidigare forskning, bygger på metodböcker skrivna av modellutvecklare, dessa ger insikt i ART modellens bakgrund och grundtankar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utåtagerande unga
Social färdighetsträning
Goldstein
ART - Aggressive Replacement Training
Handle http://hdl.handle.net/2043/11410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics