Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

DSpace Repository

Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Möller Walldén, Jenny
dc.date.accessioned 2011-01-11T07:14:18Z
dc.date.available 2011-01-11T07:14:18Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11410
dc.description Att arbeta med ART metoden är en kvalitativ studie med syftet att ta reda på hur ett specifikt arbetslag arbetar med modellen Aggressive Replacement Training (ART) i en skolverksamhet. ART metoden är en beteendeförändringsmodell skapad för kriminella utåtagerande och aggressiva unga. Utveckling av ART metoden och dess anpassningsbarhet har gjort den till en arbetsmodell som används inom skolan, då modellen anses kunna ge alla barn och unga verktyg och träning i dess sociala och emotionella utveckling. Metoden innehåller de tre huvudkomponenterna: socialfärdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning. Arbetslaget Trädet som deltar i studien arbetar endast aktivt med ART modellens sociala färdighetsträning och pedagogernas arbete med denna komponent presenteras i uppsatsens analysdel. Viktiga frågeställningar som ger information om det specifika arbetslagets arbete med ART modellen är följande: hur ser arbetslagets planering och genomförande av en ART lektion ut samt hur presenteras metoden och hur tas den emot av elever och föräldrar? Den information som presenteras i uppsatsavsnittet Tidigare forskning, bygger på metodböcker skrivna av modellutvecklare, dessa ger insikt i ART modellens bakgrund och grundtankar. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Utåtagerande unga en
dc.subject Social färdighetsträning en
dc.subject Goldstein en
dc.subject ART - Aggressive Replacement Training en
dc.title Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics