Inte flickor och pojkar, det gäller ju barn överhuvudtaget…

DSpace Repository

Inte flickor och pojkar, det gäller ju barn överhuvudtaget…

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Inte flickor och pojkar, det gäller ju barn överhuvudtaget…
Author Tuominen, Linda
Date 2010
Swedish abstract
I denna uppsats studeras hur två kommunala förskolor förhåller sig till jämställdhetsfrågan sett ur ett intersektionellt perspektiv. Uppsatsen är byggd på kvalitativa intervjuer av två skolledare och fyra pedagoger samt observationer av två pedagoger som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan. Resultatet visar att skolledningen är ytterst viktig för jämställdhetsarbetet, att arbetet har låg prioritet, att det saknas en tydlig och gemensam målsättning, att utbildning och självreflektion är en förutsättning för att skapa medvetenhet, att genusstrukturer i kombination med egna värderingar och attityder bidrar till att befästa traditionella könsmönster och normer, att det är svårt att vara den som bär genusglasögonen, att det är svårt att veta var man ska ha fokus samt att det saknas ett intersektionellt perspektiv. Intervjuerna och observationerna studeras och analyseras i relation till olika styrdokument, förskolan som pedagogisk verksamhet och skolledarens roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
genus
intersektionalitet
jämställdhet
ledarskap
läroplan
medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics