"Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv

DSpace Repository

"Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title "Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Date 2010
Swedish abstract
Den här skriften handlar om hur tioåringar i Malmö diskuterar hur de kan minska koldioxidutsläpp med hjälp av olika vardagshandlingar. När projektet sattes igång stod frågan om klimatförändringar högt på massmediernas dagordning. Klimattoppmötet i Köpenhamn hade ännu inte misslyckats och tidningarna var sedan länge fyllda med tips om hur man själv kan minska på koldioxidutsläppen. Tioåringarna fick ett uppdrag som gick ut på att väga fördelar mot nackdelar och ta ett beslut. De stod inför ett dilemma utan rätt svar, men med alternativ som skulle vägas mot varandra. Detta är en kompetens som har stor betydelse i ett modernt samhälle där individen själv måste välja och agera. Innehållet i boken är byggt kring elevernas diskussioner. Vår förhoppning är att citat från deras samtal ska spegla dels hur kompetenta elever är att diskutera den här typen av komplexa miljöfrågor, dels hur vardagslivet blir en del i diskussionerna och har betydelse för hur de argumenterar och tar ställning. Skriften syftar till att inspirera lärare och andra vuxna till att lyssna på barns röster när det gäller miljöfrågor och lita på att barn kan ta del i diskussioner om samhällsdilemman.
Publisher Malmö stad
Malmö högskola
Pages 99
Language swe (iso)
Subject lärande för hållbar utveckling
grundskolans tidigare år
klimat
klass
miljö
argumentation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11414 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics