Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln

DSpace Repository

Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln
Editor Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Date 2010
Swedish abstract
What’s the point of the school? Det frågar sig Guy Claxton (2008) redan i titeln till sin bok. Vilken är egentligen poängen med skolan? Är det att klara proven och få bra betyg och sedan kunna ”bli vad man vill”? Betygens drivkraft visar sig ofta vara stor när man frågar elever om vad som är viktigt för att få dem att arbeta i skolan. I den allmänna debatten framförs ofta vikten av djupa ämneskunskaper. Andra hävdar att poängen med skolan är en inskolning i det sociala spel som man förväntas klara av i samhället. Självklart är alla dessa kunskaper och kompetenser viktiga poänger med skolan. Vi menar dock att det är för mycket fokus på att barnen och ungdomarna ska vara framgångsrika elever och för lite fokus på att de ska vara kompetenta lärande individer – eller varför inte kalla det samhällsmedborgare. Med det menar vi att barnen och ungdomar behöver kompetenser för att klara av saker som de möter utanför skolan i framtiden. Det är kompetenser som handlar mer om att göra än kunna, om att lösa problem man ställs inför snarare än att återge det som läraren eller läroboken berättar. Det innebär t.ex. att kritiskt granska information, ta informerade beslut och uppvisa handlingskompetens – när det gäller att konsumera eller förändra sina vanor. (Jensen & Schnack, 2006). Framtidsforskare har lyft fram optimism, flexibilitet och handlingskompetens som viktiga egenskaper för att kunna hantera samhällsförändringar (Hicks & Holden, 2007, Arnaldi ,2008). Men hur gör man för att stödja eleverna i utvecklandet av dessa kompetenser? Ett sätt som har framförts av forskare är att arbeta med aktuella samhällsfrågor som har ett naturvetenskapligt innehåll . I den forskningscirkel, från vilken den här skriften är en produkt, har lärarlag på två skolor i Malmö prövat arbetssättet.
Publisher Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad
ISBN 978-91-978076-6-1
Pages 56
Language swe (iso)
Subject socio-scientific issue
NO-undervisning
etnicitet
klass
forskningscirkel
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics