Syftet med läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Syftet med läxor
Author Drozda Jam, Agata ; Hermodsson, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att ta reda på varför läxor ges samt om dem bidrar till lärandet. Tidigare forskning visar på att läxor kan ha både positiva samt negativa effekter på lärandet. De negativa effekterna är de mest förekommande i både internationell och nationell forskning. Denna uppsats grundar sig på en intervjustudie med sex verksamma lärare i grundskolans tidigare år och besvarar följande frågeställningar: I vilka syften ger lärare i grundskolans tidigare år läxor till elever? På vilka sätt bidrar läxor till elevers lärande enligt verksamma lärare? Studien visade att lärarna har ett tydligt syfte med läxor samt ger en bild av läxor som en lärande del i skolarbetet förlagt till hemmet. Lärarna i studien talar om läxor som en länk mellan skolan och hemmet, ett övningsmoment att befästa kunskaper samt en introduktion till elevinflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskap
lärande
lärare
läxa
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11416 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics