Varje dag väcker barnen leksakerna till liv

DSpace Repository

Varje dag väcker barnen leksakerna till liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varje dag väcker barnen leksakerna till liv
Author Jönsson, Sanna ; Sterckx, Emelie
Date 2011
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om barns tankar och åsikter kring leksaker och saker att leka med på en förskola ur ett barns perspektiv. Syftet med arbetet var att få en förståelse och lyssna på barns uppfattningar om materialet på förskolan. Vi utgick från frågorna: Vad tänker femåringar kring saker att leka med och leksakers funktion på förskolan? Går det att utläsa av barnens tankar att det finns könsrelaterade åsikter kring leksakerna och saker att leka med på förskolan? Metoden som användes för att få fram ett resultat var barnintervjuer utifrån barnens egna fotograferade bilder. De som deltog var sju femåringar från två olika avdelningar på samma förskola. I tidigare forskning framkom det att barnen transformerade leksakerna så att de kunde leka med vad de behövde i leken. I vår undersökning visade det sig att flera av barnen som deltog i undersökningen inte tyckte att de kunde lära sig något av att leka med leksakerna. Några större könsskillnader kring vem som lekte med leksakerna gick inte att utläsa, dock att barnen kunde leka med samma leksaker men att lekarna blev olika.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fantasi
fotografering
leksaker
saker att leka med
transformera
Handle http://hdl.handle.net/2043/11417 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics