Motorik. Visst har motorik betydelse.

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Motorik. Visst har motorik betydelse.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motorik. Visst har motorik betydelse.
Author Andersson, Anne ; Ringdahl, Pia
Date 2001
English abstract
Studien bygger på en enkätundersökning som är riktad till specialpedagoger/speciallärare i Malmö och Kalmar med omnejd. Syftet har varit att kartlägga hur specialpedagoger/speciallärare uppmärksammar barn med motoriska svårigheter. Vi upplever att betydelsen av den motoriska utvecklingen har kommit lite i skymundan. Debatten om motorik var hetare för tio år sedan. Motoriken har stor betydelse för barnets hela utveckling. Med en väl utvecklad motorik får barnet ett bra självförtroende, god kroppsuppfattning och möjlighet till ett positivt socialt samspel. Vi har med detta arbete också försökt att få klarhet i om den motoriska utvecklingen har betydelse för barns inlärning, genom att studera vad olika författare skriver inom detta område.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics