Kroppslig demokrati: ett idrottsvetenskapligt manifest

DSpace Repository

Kroppslig demokrati: ett idrottsvetenskapligt manifest

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Kroppslig demokrati: ett idrottsvetenskapligt manifest
Author Jonasson, Kalle
Date 2010
Swedish abstract
I en artikel av Jonny Hjelm i denna uppdatering skärskådas 1970- och 80-talens svenska kritik mot ”tävlingsidrotten” som odemokratisk och ett hinder för jämlikhet; i dess ställe förespråkas ett slags folkets fysiska aktivitet för alla, utan tävlingsmoment och åtföljande utslagning. Man anar här ett eko av den allmänna skepsisen gentemot det etablerade kapitalistiska, konkurrensdrivna samhället som växte fram under slutet av sextiotalet, ett eko som genljuder än idag och som förvisso är lika relevant som skepsisen då som nu. idrottsforum.org intar i det sammanhanget en klassisk redaktionell position; vi sympatiserar skamlöst såväl med tävlingsidrotten och dess förespråkare som med idrottskritikerna och sport för alla-ideologin. En välformulerad och välpublicerad exponent för den senare linjen är nyblivne professorn i kroppskultur med speciell inriktning på lek och spel vid Institut for Idræt og Biomekanik vid Syddansk Universitet, tillika forummedarbetare par excellence, Henning Eichberg. Hans senaste bok i detta ämne, som snickrats ihop av två konsekutiva nummer av Routledge-tidskriften Sport, Ethics and Philosophy, är Bodily Democracy: Towards a Philosophy of Sport For All (Routledge). Boken rymmer ett antal studier av kroppskultur och fysisk aktivitet utanför det dominerande tävlingsidrottsliga paradigmet infogat i ett filosofiskt ramverk, och vi gav boken till Kalle Jonasson, som själv roas av filosofiska resonemang. Vår recensent har läst boken med stort intresse och utnämner inledningsvis författaren till idrottsvetenskapens egen Mamma Mu. Han hade gärna sett mer filosofi från Eichbergs penna, men blev riktigt entusiastisk över de sista fyra essäerna – de är, menar han, högaktuella för forskare, lärare och studenter inom idrottsvetenskapen.
Link http://www.idrottsforum.org/reviews/items10/jonkal... (external link to publication)
Publisher Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Host/Issue Idrottsforum.org;101215
ISSN 1652–7224
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Note Recension av: Henning Eichberg Bodily Democracy: Towards a Philoso... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11421 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics