Barnet och idrotten

DSpace Repository

Barnet och idrotten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Barnet och idrotten
Author Hedenborg, Susanna
Date 2010
Swedish abstract
Den 20 november 1989 var en historisk dag för världens barn. Då antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är en internationell, juridiskt bindande konvention, ratificerad av större delen av jordens länder, också Sverige. Med konventionen har alla som jobbar för barns rätt till trygghet och säkerhet, till exempel inom idrotten, fått ett normativt instrument att luta sig mot. I Sverige har den organiserade idrottsrörelsen integrerat konventionens grundsatser i sina policy- och måldokument för barn- och ungdomsidrotten. Möjligen har tillkomsten av konventionen också bidragit till en vitalisering av forskning om barn och barndom. Vad betyder det att anlägga ett barnperspektiv på exempelvis idrotten? Det kan, svarar Susanna Hedenborg, handla om att synliggöra barn och vad barn gjort, att värdera beslut utifrån dess konsekvenser för barn, att lyfta fram barnets röst i alla sammanhang. En som på olika sätt tar tillvara barnperspektivet inom idrottsforskningen är australiensaren Richard Light i boken Sport in the Lives of Young Australians (Sydney University Press). I sin recension av Lights bok framhåller Hedenborg författarens förmåga att låta barnen komma till tals och förmedla sina känslor och erfarenheter från vitt skilda idrottsliga kontexter. Vår recensent rekommenderar boken som kurslitteratur för såväl idrottslärare som idrottsvetare.
Link http://www.idrottsforum.org/reviews/items10/hedsus... (external link to publication)
Publisher Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Host/Issue idrottsforum.org;100606
ISSN 1652–7224
Language swe (iso)
Subject Childhood
Sports
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Recension av: Richard Light Sport in the Lives of Young Australians ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11429 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics