SJUKSKRIVEN? Du som ser så pigg och fräsch ut!: "En kvalitativ studie om långtidssjukskrivna kvinnor"

DSpace Repository

SJUKSKRIVEN? Du som ser så pigg och fräsch ut!: "En kvalitativ studie om långtidssjukskrivna kvinnor"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SJUKSKRIVEN? Du som ser så pigg och fräsch ut!: "En kvalitativ studie om långtidssjukskrivna kvinnor"
Author Andersson, Susanne
Date 2004
English abstract
Detta examensarbete handlar om långtidssjukskrivna kvinnor och om hur de upplever sin situation som sjukskrivna. Vilka hinder upplever de för att komma tillbaka till arbete? Vilken roll skulle en professionell studie- och yrkesvägledning kunna spela för att övervinna dessa hinder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject långtidssjukskrivning
långtidssjuka
sjukskrivning
rehabilitering
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1143 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics