Mediekulturperspektivets möjligheter: Ett samtal i kulturaliseringens tecken

DSpace Repository

Mediekulturperspektivets möjligheter: Ett samtal i kulturaliseringens tecken

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Mediekulturperspektivets möjligheter: Ett samtal i kulturaliseringens tecken
Author Andersson, Magnus ; Fornäs, Johan
Date 2010
Swedish abstract
I en dialog mellan medieforskare ur två generationer diskuteras centrala frågor kring kulturperspektivets aktuella roll i medieforskningen. Begreppet kulturalisering relateras till medialisering och mediering; det slås ett slag för mediekulturbegreppet och ett vidgat mediebegrepp prövas kritiskt. Samspelet mellan gränsdragningar och överskridanden tematiseras på olika nivåer, dels i förhållande till frågor om intermedialitet och konvergens, hybridisering och differentiering, dels beträffande medieforskningsfältets relation till närliggande fält. Även frågor om mening, tolkning, identitet, symbolinvestering och makt berörs. Författarna analyserar på detta vis en rad olika omdebatterade problem och fenomen i skärningsfältet mellan kultur- och medieforskning, går emot vissa problematiska tendenser och söker påvisa kulturperspektivets fortsatta aktualitet och fruktbarhet för att vidga och vitalisera medieforskningen.
Link http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&main=Nordicom... (external link to publication)
Publisher Nordicom
Host/Issue Nordicom Information;1
Volume 32
ISSN 0349-5949
Pages 20
Page 3-22
Language swe (iso)
Subject kultur
kulturalisering
mediekultur
medialisering
mediering
mediebegrepp
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11440 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics