Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning

DSpace Repository

Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning
Author Tallberg Broman, Ingegerd ; Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt är inriktad på barns lärande och utbildning i förskolan och grundskolans tidiga år. I detta inledande kapitel redovisas vårt uppdrag och hur det genomförts. Därefter diskuteras temat på ett mer övergripande sätt, där vi tydliggör vår ambition och ger de olika bidragen en gemensam ram. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av de enskilda kapitel som redovisas i översikten.
Link http://www.skolverket.se/publikationer?id=2393... (external link to publication)
Publisher Skolverket
Host/Issue Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år
ISBN 978-91-86529-08-6
Pages 12
Page 9-20
Language swe (iso)
Subject barndom
lärande
didaktik
dokumentation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11455 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics