Barnperspektivet då omsorgen sviktar

DSpace Repository

Barnperspektivet då omsorgen sviktar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnperspektivet då omsorgen sviktar
Author Fredriksson, Barbro
Date 2003
English abstract
Syftet med arbetet är att få en bild av hur skolan och socialförvaltningen samarbetar kring barn, vilka lever i hem där deras psykiska och fysiska behov inte blir tillräckligt tillgodosedda. Arbetet försöker reda ut vad begreppet barnperspektiv står för, samt hur anmälningsplikten och regler för sekretess påverkar samarbetet. Med hjälp av enkätundersökning där aktören svarade på graderad skala och även kunde skriva in kommentar till sitt svar, undersöktes hur barnperspektiver tillgodoses av skola och socialförvaltning, samt hur anmälningsplikten påverkar dessa två instansers samarbete. Slutsatsen av arbetets frågeställning baseras främst på dessa svar men även av litterturstudier. Trots att grundskollärare och socialsekreterare visar intresse för samarbete märks ett tydligt avstånd. Information om respektives arbetsförhållanden och uppdrag skulle möjligen minska detta avstånd. Av undersökningen framgick en vilja att tillgodose barnperspektivet, då det gäller att se och hjälpa barn som lever i hem där omsorgen sviktar, men att möjligheter till detta många gånger saknas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject anmälningsplikt
barnperspektiv
omsorgssvikt
sekretess
skolan
socialförvaltning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1146 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics