Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning

DSpace Repository

Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning
Author Qvarsebo, Jonas ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Swedish abstract
I denna antologi presenteras ett axplock av pågående forskning vid enheten Barn-Unga-Samhälle (BUS) inom Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Antologin belyser en utbildningshistorisk förskjutning från visionärt arbete och tilltro om en bättre framtid via uppfostran och utbildning, till en ökad oro för framtiden i en global konkurrens. Styrning och kontroll av barndom och utbildning, via exempelvis dokumentation, bedömning och utvärdering, blir allt mer framträdande, både nationellt och internationellt.
Publisher Malmö Högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Från storslagna visioner till professionell bedömning : om barndom, utbildning och styrning
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Pages 5
Page 9-13
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11460 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics