Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress.

DSpace Repository

Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress.
Author Bohner, Pia ; Lundstedt, Helene
Date 2001
English abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka orsakerna till varför studie- och yrkesvägledare i grundskolan upplever, eller inte upplever, stress, samt om detta påverkar utförandet av arbetsuppgifterna. Urvalet av informanter gjordes med avsikt att de skulle representera skolor med olika sociala miljöer i Tåstad. Undersökningen har utförts genom en litteraturstudie och en kvalitativ intervjuundersökning med mestadels öppna frågor så att informanterna gavs möjlighet att beskriva tankar, känslor och upplevelser. Undersökningen visar att upplevelsen av stress är individuell. Flertalet av studie- och yrkesvägledarna, som ingått i studien, upplever stress periodvis, ändock uppfattas det allmänt sett inte som något större problem. Den bakomliggande orsaken till detta är att det är ett stimulerande yrke där studie- och yrkesvägledaren själv, i stor utsträckning, bestämmer och tar ansvar för hur arbetet ska genomföras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledare
vägledning
arbete
stress
stressorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1147 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics