Vad är syftet med läxor? - Vad anser pedagoger och elever om läxor?

DSpace Repository

Vad är syftet med läxor? - Vad anser pedagoger och elever om läxor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är syftet med läxor? - Vad anser pedagoger och elever om läxor?
Author Steiner, Anna ; Kegel, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att utveckla en förståelse för läxor i en årskurs sexa. Vi vill ta reda på antalet läxor som eleverna i en klass kan få, men även ta reda på vad själva syftet med läxorna är. Vi vill fördjupa oss i om pedagogerna och elevernas uppfattning om läxor ger stöd för lärande. Nedan presenteras vår frågeställning till examensarbetet. • Vad är syftet med läxor? • Hur många läxor får en elev i genomsnitt i veckan enligt pedagogerna och eleverna? • Vad anser pedagogerna och eleverna om läxor? • Vad är pedagogernas och elevernas uppfattning om läxor ger stöd för lärande? I teoretisk bakgrund har vi valt att ta upp om tidigare forskning angående läxor och vi har även tagit upp tre olika teoretiker: Vygotskij, Piaget och Gardner. Vi har även valt att benämna den allmänna debatten kring läxan. För att få fram vårt empiriska material till undersökningen har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetodik, vi har valt att observera och göra kvalitativa intervjuer. I vårt resultat framkommer det vad eleverna och pedagogerna har föra synpunkter kring läxan som ett vanligt förekommande fenomen i skolan. Vår slutsats är att pedagogerna ger ut läxor för att eleverna ska befästa olika kunskaper, men att vissa pedagoger anser att en läxfri skola är ett alternativ.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Homework
Läxor
Gardner
Piaget
Vygotkij
Hemuppgifter
läxor i skola
läxfri skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics