"I datorn brukar man inte bli så trött i handen" En studie om elevers och lärares erfarenheter samt inställning till IKT i skolan

DSpace Repository

"I datorn brukar man inte bli så trött i handen" En studie om elevers och lärares erfarenheter samt inställning till IKT i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "I datorn brukar man inte bli så trött i handen" En studie om elevers och lärares erfarenheter samt inställning till IKT i skolan
Author Eng, Madelene ; Nertlinge Asp, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att få ökad vetskap om vad elever och lärare har för erfarenheter och inställningar till informations- och kommunikationsteknik, IKT, i skolan samt hur elever upplever att de lär genom IKT. För att uppnå syftet har vi utgått från följande problemställningar: Vad har elever och lärare för erfarenheter av Smart – board och dator i skolan? Vad har elever och lärare för inställning till Smart – board och dator i skolan? Hur upplever elever att de lär genom Smart – board och dator? Vi har utfört en kvalitativ undersökning på en skola i skolår 4. Vi har intervjuat elever och lärare samt utfört observationer. I arbetet tas olika teoretikers syn på barns utveckling och lärande upp. Tidigare forskning visar på att IKT har en positiv inverkan på bland annat elevers motivation och engagemang i skolarbetet. Internationell forskning tyder på att elever upplever IKT som ett bra verktyg i skolan dock har det en liten påverkan på läs- och skrivinlärning. Studien visar att elever och lärare har ett intresse och en positiv inställning till IKT. Eleverna upplever att de lär då de använder IKT och vill få möjlighet till mer IKT – baserad undervisning i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dator
IKT
IKT i skolan
Smart - board
Handle http://hdl.handle.net/2043/11478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics