Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress.

DSpace Repository

Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bohner, Pia
dc.contributor.author Lundstedt, Helene
dc.date.accessioned 2005-01-03T10:39:13Z
dc.date.available 2005-01-03T10:39:13Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1147
dc.description.abstract Syftet med examensarbetet var att undersöka orsakerna till varför studie- och yrkesvägledare i grundskolan upplever, eller inte upplever, stress, samt om detta påverkar utförandet av arbetsuppgifterna. Urvalet av informanter gjordes med avsikt att de skulle representera skolor med olika sociala miljöer i Tåstad. Undersökningen har utförts genom en litteraturstudie och en kvalitativ intervjuundersökning med mestadels öppna frågor så att informanterna gavs möjlighet att beskriva tankar, känslor och upplevelser. Undersökningen visar att upplevelsen av stress är individuell. Flertalet av studie- och yrkesvägledarna, som ingått i studien, upplever stress periodvis, ändock uppfattas det allmänt sett inte som något större problem. Den bakomliggande orsaken till detta är att det är ett stimulerande yrke där studie- och yrkesvägledaren själv, i stor utsträckning, bestämmer och tar ansvar för hur arbetet ska genomföras. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Studie- och yrkesvägledare en
dc.subject vägledning en
dc.subject arbete en
dc.subject stress en
dc.subject stressorer en
dc.title Vägledare och stress. En undersökning av studie- och yrkesvägledares upplevelse av stress. en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics