En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre

DSpace Repository

En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre
Author Rudnert, Joel
Date 2010
Swedish abstract
I de kursplaner för grundskolan som börjar gälla från och med 2011 kommer med stor sannolikhet de enskilda ämnena, även för de yngre eleverna, att synliggöras på ett sätt som inte varit fallet hittills. Därför är det viktigt att nu stanna upp och se vad forskningen sagt om den historieundervisning som varit och hur denna kan förbättras. Denna artikel är ett försök att beskriva den svenska historiedidaktiska forskningen med inriktning mot historieundervisning av barn från förskola upp till och med årskurs 6 i grundskolan. Artikeln är skriven inom projektet BLÄ; Barndom, lärande och ämnesdidaktik, vid Lärarutbildningen, Malmö Högskola.
Link http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/10391/1/R... (external link to publication)
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande, ämnesdidaktik
Series/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 26
Page 73-98
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Handle http://hdl.handle.net/2043/11502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics