Digitalt berättande- en studie från tre perspektiv

DSpace Repository

Digitalt berättande- en studie från tre perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitalt berättande- en studie från tre perspektiv
Author Hellström, Klara ; Ryba, Laila
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att 1) undersöka och beskriva vad digitalt berättande är, 2) redogöra för hur det i allmänhet används idag, samt 3) utvärdera dess potential som pedagogiskt redskap i skolan. Vi har i vårt arbete utgått ifrån socio-kulturell teori. Via intervjuer med personer med erfarenhet av digitalt berättande från Helsingborg och Landskrona har vi undersökt hur digitalt berättande används där. Under namnet digitalt berättande verkar metoden inte användas i skolorna i Helsingborg och Lanskrona. Våra slutsatser är att digitalt berättande används på olika sätt på de två institutioner vi fokuserat på, Dunkers Kulturhus i Helsingborg och Folkets hus i Landskrona. Vidare är vår slutsats att digitalt berättande kan användas som ett bra verktyg i skolan för att göra lärandemiljön mer multimodal samt leda till ökad digital kompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject digital storytelling, education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11507 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics