Undersökning av gemensamt slutprov i Historia A vårterminen 2000 på Bergagymnasiet i Eslöv

DSpace Repository

Undersökning av gemensamt slutprov i Historia A vårterminen 2000 på Bergagymnasiet i Eslöv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning av gemensamt slutprov i Historia A vårterminen 2000 på Bergagymnasiet i Eslöv
Author Hallberg, Anders ; Williamson, Petra
Date 2001
English abstract
Vi har genomfört en undersökning av det gemensamma slutprovet efter kursen Historia A, vilket genomfördes på Bergagymnasiet i Eslöv våren 2000. Genom att med enkäter ta reda på elevernas synpunkter och genom intervjuer inhämta lärarnas åsikter har vi sökt ge en beskrivning av hur man arbetat och varför man valt detta tillvägagångssätt. I vår diskussion har vi också kommit in på hur framtida gemensamma prov kan bli på Bergagymnasiet. Vi har också vidgat perspektivet till att resonera kring möjligheterna för liknande prov där flera gymnasieskolor samarbetar och vilka tänkbara följder detta kan få för historieundervisning, läromedelsutgivning och den historiedidaktiska debatten. Kort har vi också berört möjligheterna för nationella prov i historia.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historia
bedömning
prov
Handle http://hdl.handle.net/2043/1151 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics