Demokrati i förskolan-En studie om pedagogernas arbetsätt och barnens uppfattning kring demokrati och inflytande

DSpace Repository

Demokrati i förskolan-En studie om pedagogernas arbetsätt och barnens uppfattning kring demokrati och inflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i förskolan-En studie om pedagogernas arbetsätt och barnens uppfattning kring demokrati och inflytande
Author Lanchipa, Patricia ; Larsson, Magdalena
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med examensarbeten är att undersöka demokrati- och inflytande frågor. Vi har valt att fokusera på pedagogernas arbetssätt och även på barnens uppfattning om demokrati och inflytande i den dagliga verksamheten. Därför kommer vi att utgå från barnperspektiv och barns perspektiv. Studien avgränsas till en undersökning på två förskolor. Vi har följande frågeställningar: Hur ser pedagogerna på barns inflytande och delaktighet i förskolorna? På vilket sett får barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga i den dagliga verksamheten? Vilken uppfattning om demokrati och inflytande har barnen på de undersökta förskolorna? Vi har använt oss av kvalitativa metoder och genomfört vår undersökning på två förskolor som tillhör våra partnerområden. Vi har observerat sammanlagt cirka femtio barn, intervjuat tjugo ett barn och intervjuat sex pedagoger. Vårt resultat visar att pedagogerna har intresse för att arbeta efter demokratiska grunder. De är lyhörda och låter barnen ha inflytande i verksamheten inom de ramar, som pedagogerna själv har satt upp. Synen på vad demokrati och inflytande innebär varierar från pedagog till pedagog. Barnen på båda förskolor har ingen uppfattning om vad inflytande och demokrati betyder. Dock är alla barn medvetna om, att de bestämmer i leken
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Inflytande
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/11520 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics