Skönlitteratur - Ett komplement i det förebyggande arbetet mot mobbning

DSpace Repository

Skönlitteratur - Ett komplement i det förebyggande arbetet mot mobbning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur - Ett komplement i det förebyggande arbetet mot mobbning
Author Celander, Åsa
Date 2003
English abstract
denna uppsats belyser jag hur man med hjälp av skönlitteratur kan förmedla de demokratiska värderingar som skola och samhälle vilar på. Jag försöker förankra mitt uppslag om hur man kan förebygga mobbning i grundskolans senare del i redan väl befästa metoder som Farsta och Stiftelsen friends, samt i förhållande till de normalitetsföreställningar som finns i skolan och i samhället. Det är en teoretiskt uppbyggd uppsats och jag utgår från litteratur som Louise M. Rosenblatts Literature as Exploration (1938), Gunilla Molloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003), Eva Hultins Skolans litteraturundervisning som demokratisk mötesplats (2002) och Lpo94. I behandlad litteratur tas bland annat transaktionsbegreppet, efferent och estetisk läsning, subjektiv förankring i skönlitteratur och autentiska frågor upp. Mina slutsatser blir att man i arbetet med estetisk läsning har större möjlighet att få till stånd en undervisning där elevernas värderingar och åsikter öppet kan diskuteras. Eleverna ges möjlighet att få perspektiv på de egna värderingarna i reflektion över läst litteratur, då de berörs. Fiktion öppnar upp för samtal om svåra ämnen och elevernas sociokulturella olikheter ska ses som en tillgång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
mobbning
skolans värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/1153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics