Empowerment- ett omvårdnadsmål

DSpace Repository

Empowerment- ett omvårdnadsmål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Empowerment- ett omvårdnadsmål
Author Laurin, Eva ; Wirsén, Erik
Date 2011
English abstract
Background: Patient empowerment gives the patient more responsibility and involvement in his or her own care than what traditionally exists in western health care. To make able grater patient empowerment, it is required that health care professionals allow the patient to be part of the medical team and for both patient and care giver to question their own position of power. Future generations will most likely place increasing demands on power and participation, which indicates a need for change. Aim: The aim of this study was to determine how patients with COPD experience information and support given from health professionals. Methods: Qualitative semi-structured interviews with an inductive approach. The analysis of the results was carried out on a manifest level using Graneheim and Lundmans method (2008). Result: COPD group education sessions are perceived by patients as a form of learning where one feels involved. Trust in health professionals is essential if we are to develop a treatment relationship with mutual responsibilities. Health professionals should not blame the patient to get results. Different patients have different self-efficacy and these abilities ought to be utilized. Perceptions of lack of knowledge were seen among both patients and health professionals. Conclusion: An increased awareness of empowerment can increase patient safety and create a more equitable health care.
Swedish abstract
Bakgrund: Patientempowerment innebär för patienten ett större ansvarstagande och delaktighet i vården än vad som traditionellt förekommer. För att detta ska bli möjligt krävs att vårdpersonal låter patienten ingå i vårdteamet och vågar ifrågasätta sin egen maktposition. Framtidens generationer kommer med stor sannolikhet att ställa allt större krav på inflytande vilket talar för behov av förändring. Syfte: Hur upplever KOL-patienter information och stöd från vårdpersonal? Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Innehållsanalysen av resultatet genomfördes på en manifest nivå med hjälp av Graneheim och Lundman, (2008). Resultat: KOL-skola upplevs av patienter som en utbildningsform där man känner sig delaktig. Tillit till vårdpersonal är viktig om man ska kunna utveckla en vårdrelation med ömsesidigt ansvar. Vårdpersonal bör inte skuldbelägga patienten för att få resultat. Olika patienter har olika egenkapacitet och dessa bör tas tillvara. Upplevelser av kunskapsbrist kunde ses hos både patienter och vårdpersonal. Slutsats: En ökad medvetenhet kring empowerment kan öka patientsäkerheten och skapa en mer jämlik sjukvård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Delaktighet
Egenvård
Empowerment
KOL-patient
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics