Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska – så att vi kan undvika dem

DSpace Repository

Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska – så att vi kan undvika dem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska – så att vi kan undvika dem
Author Hudson, Jean ; Vamling, Karina
Date 2010
Swedish abstract
Många studenter med svenska som modersmål väljer att studera kurser med undervisning på engelska. I vårt bidrag diskuterar vi studenternas språkval och utifrån detta vilka eventuella negativa effekter som kan uppstå vid studier på engelska. Diskussionen sker mot bakgrund av en komparativ studie av svenska studenters uppsatsskrivande på engelska och svenska som vi genomför vid Malmö högskola, där ett flertal grundutbildningar erbjuds parallellt på svenska och engelska. En central fråga som institutionen måste ställa sig är: Varför har vi kurser med undervisning på engelska? Institutionens motivering för detta kan vara att kursen eller programmet har en utpräglat internationell inriktning, att utbildningen bedöms vara attraktiv för utländska studenter eller att man menar att ett kursutbud på engelska bidrar till institutionens internationalisering. En annan grundläggande fråga är: Vilken verklighet är det vi utbildar studenterna för? Då vi diskuterar effekterna av undervisning på engelska är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se till både studentens lärandeperiod och den följande yrkesverksamheten. Man bör överväga vad som är positivt och negativt utifrån ett övergripande perspektiv. För att identifiera negativa effekter behöver vi analysera fenomenet "undervisning på engelska" ur flera olika perspektiv. I vår presentation diskuterar vi frågan utifrån institutions-, lärar- och studentperspektiv. Vi belyser en rad punkter som man bör ta hänsyn till i samband med att institutionen bygger upp sitt utbud av kurser på engelska.
Conference
Undervisning på engelska i svensk högre utbildning (2009 : Stockholm, Sweden)
Link http://www.hsv.se/download/18.50f9d8c512c83cd96158... (external link to publication)
Publisher Högskoleverket
Host/Issue Om undervisning på engelska
Series/Issue Högskoleverkets rapportserie;15 R
ISSN 1400-948X
Language swe (iso)
Subject second language performance
L2 academic writing
academic study in English
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Scandinavian languages::Swedish language
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Bilingualism
Note Undervisning på engelska i svensk högre utbildning, November 24, 2009,... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11536 Permalink to this page
Link http://www.hsv.se/omhogskoleverket/konferenserochs... (external link to related web page)
http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapport... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics