Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska : så att vi kan undvika dem

DSpace Repository

Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska : så att vi kan undvika dem

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hudson, Jean
dc.contributor.author Vamling, Karina
dc.date.accessioned 2011-01-20T12:23:14Z
dc.date.available 2011-01-20T12:23:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 1400-948X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11536
dc.description Många studenter med svenska som modersmål väljer att studera kurser med undervisning på engelska. I vårt bidrag diskuterar vi studenternas språkval och utifrån detta vilka eventuella negativa effekter som kan uppstå vid studier på engelska. Diskussionen sker mot bakgrund av en komparativ studie av svenska studenters uppsatsskrivande på engelska och svenska som vi genomför vid Malmö högskola, där ett flertal grundutbildningar erbjuds parallellt på svenska och engelska. En central fråga som institutionen måste ställa sig är: Varför har vi kurser med undervisning på engelska? Institutionens motivering för detta kan vara att kursen eller programmet har en utpräglat internationell inriktning, att utbildningen bedöms vara attraktiv för utländska studenter eller att man menar att ett kursutbud på engelska bidrar till institutionens internationalisering. En annan grundläggande fråga är: Vilken verklighet är det vi utbildar studenterna för? Då vi diskuterar effekterna av undervisning på engelska är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se till både studentens lärandeperiod och den följande yrkesverksamheten. Man bör överväga vad som är positivt och negativt utifrån ett övergripande perspektiv. För att identifiera negativa effekter behöver vi analysera fenomenet "undervisning på engelska" ur flera olika perspektiv. I vår presentation diskuterar vi frågan utifrån institutions-, lärar- och studentperspektiv. Vi belyser en rad punkter som man bör ta hänsyn till i samband med att institutionen bygger upp sitt utbud av kurser på engelska. en
dc.format.extent 8
dc.language.iso swe en
dc.publisher Högskoleverket en
dc.relation.ispartofseries Högskoleverkets rapportserie;15 R en
dc.subject second language performance en
dc.subject L2 academic writing en
dc.subject academic study in English en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Att identifiera negativa effekter av undervisning på engelska : så att vi kan undvika dem en_US
dc.type Conference Paper, other en
dc.relation.url http://www.hsv.se/omhogskoleverket/konferenserochseminarier/tidigarekonferenser/undervisningpaengelskaisvenskhogreutbildning.4.1dbd1f9a120d72e05717ffe6125.html en
dc.relation.url http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapporter/2010/omundervisningpaengelskanagrabidragfranenkonferens.5.37953c3d12c3c38cb6c80009042.html en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Global Political Studies (GPS) en_US
dc.contributor.department Malmö University. Language and Linguistics (SPS) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Scandinavian languages::Swedish language en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Bilingualism en
dc.identifier.url http://www.hsv.se/download/18.50f9d8c512c83cd9615800045/1015R-undervisning-engelska.pdf
dc.relation.ispartofpublication Om undervisning på engelska en
dcterms.description.conferenceName Undervisning på engelska i svensk högre utbildning
dcterms.description.conferencePlace Stockholm, Sweden
dcterms.description.conferenceYear 2009
dc.format.ePage 38
dc.format.sPage 31
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics