Elevers syn på individuella utvecklingsplaner

DSpace Repository

Elevers syn på individuella utvecklingsplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers syn på individuella utvecklingsplaner
Author Persson, Kith
Date 2003
English abstract
Som ett hjälpmedel för den individuella elevens utveckling ska enligt skolförordningen individuella utvecklingsplaner upprättas för alla elever. Arbetet med detta är redan långt framskridit i vissa kommuner. Föreliggande undersökning handlar om elevers syn på individuella utvecklingsplaner. Arbetet kan ses som ett komplement till en tidigare undersökning i samma kommun om föräldrars och skolpersonals syn på utvecklingsplanen, och är baserat på en enkätundersökning och på observationer. Resultaten visar att eleverna har en ganska positiv syn på sina individuella utvecklingsplaner och att deras tankar och åsikter kring den sammanfaller förvånansvärt väl med resultatet av motsvarande föräldraundersökning. Undersökningen svarar på de frågor som ställts, men väcker också nya angående hur de individuella utvecklingsplanerna ska utformas och användas i framtiden.
Swedish abstract
The followig paper is about students views of idividual development plans and how the individual student thinks that she or he can influence their own education.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individuell utvecklingsplan
elevinflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1154 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics