En litteraturstudie om närstående som vårdar sin anhörig med amyotrofisk lateralskleros (ALS)

DSpace Repository

En litteraturstudie om närstående som vårdar sin anhörig med amyotrofisk lateralskleros (ALS)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En litteraturstudie om närstående som vårdar sin anhörig med amyotrofisk lateralskleros (ALS)
Author Holmbeck, Elinor ; Jarl, Therese
Date 2011
English abstract
Caring for a relative with a chronic illness often feel like an obvious thing, but how this affects oneself as a person and the life that is marked out is not as obvious. The purpose of this study was to examine closely relative’s experiences of being a caregiver for a person with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The study is a literature review and is based on ten articles. The results of our studie have identified three categories: Psychological stress, burden and QoL. It is part of the nursing profession to also see the family and how they are affected, not just use those as a relief in nursing.
Swedish abstract
Att vårda en närstående med en kronisk sjukdom känns ofta som en självklarhet, men hur detta påverkar en själv som person och det liv som är utstakat är inte lika självklart. Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelser av att vara vårdgivare till en person med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Studien är en litteraturstudie och är baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet av vår studie har identifierats till tre stycken teman: Psykisk påverkan, belastning och QoL. Det är en del av sjuksköterskans arbete att även se de närstående och hur dessa påverkas, inte bara använda sig av de som en avlastning i omvårdnadsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ALS
amyotrofisk lateralskleros
vårdgivare
närstående
upplevelser
livskvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics