Alumn- Att arbeta med före detta studenter

DSpace Repository

Alumn- Att arbeta med före detta studenter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alumn- Att arbeta med före detta studenter
Author Ljungberg, Petronella
Date 2010
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöker jag hur institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med alumnverksamhet, det vill säga kontakten med före detta studenter. Jag har intervjuat ansvariga för alumnverksamheten på respektive institution, samt fakultetens utbildningsansvarige. Genom detta ställer jag det konkreta arbetet på institutionsnivå och relationen till centrala beslut och riktlinjer. Syftet är att belysa hur institutionerna bedriver alumnverksamhet och relationen till det rektorsbeslut som fattades rörande alumnverksamheten 2005. Resultatet jag fann var att alla institutioner arbetar med alumnverksamhet i någon mån, men i olika grad och på olika sätt även om många likheter finns. Rektorsbeslutet är inte fullt ut implementerat i linjen, och det huvudsakliga stödet till institutionernas alumnarbete kommer i de flesta fall från den centrala alumnkoordinatorn. Troligtvis kan detta examensarbete ge insikt som kan nyttjas av de studerade institutionerna för att ytterligare stärka arbetet, samtidigt som även andra institutioner kan ta lärdom av det som presenteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alumn
högskola
universitet
normbildning
implementering
samhällsvetenskaplig fakultet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics