Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse

DSpace Repository

Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse
Author Järlestrand, Ulrika ; Bris, Ritva
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering visar på brister i studie- och yrkesorienteringen. De brister som detta arbete fokuserar på är att vägledningsverksamheten inte genomsyrar hela verksamheten, såsom läroplanerna föreskriver. Den berör inte all personal och den enskilde eleven får inte alltid den hjälp den har rätt till. Carl Rogers betonade samtalet som vägledarens viktigaste hjälpmedel, genom det skulle klinten få bättre självkännedom och bli bättre rustad inför valsituationer (Lindh 2007). I arbetet frågar vi oss hur kvaliteten ska kunna förbättras. Hur skulle samarbetet kunna förbättras så att all personal på skolorna är involverad i vägledningsverksamheten och hur kan den enskilde elevens självinsikt stärkas? Vi har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med två kategorier inom elevvården, kuratorer och specialpedagoger, eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning utifrån deras perspektiv. Undersökningen visar att det finns en stor uppfinningsrikedom bland elevvårdspersonalen när det gäller att hjälpa den enskilde eleven. Den visar också att det finns en positiv inställning till samarbete med andra personalkategorier. Vi kan se ett tydligt mönster i en positiv spiral: Om samarbetet på skolorna stärker vägledningens kvalitet, genom att den genomsyrar hela skolverksamheten, får det följden att fler sluter upp kring den enskilde individen, som får bekräftelse, vilket stärker självinsikten. Genom att eleven har en starkare självinsikt och självförtroende vågar hon/han höras mer i samtalet. Vägledaren får möjlighet att lyssna mer till eleven och behovet av att själv prata blir mindre. När eleven får mer utrymme och fler svar på frågor stärks självinsikten ytterligare. Vägen hit har för oss varit utmanande och ibland lite krokig, men väldigt givande. Den mynnar ut i ett förslag till samarbetsmodell. – Följ med oss på vägen genom att läsa arbetet! Nyckelord: Kvalitet, samarbete, självinsikt, vägledare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samarbete kring eleven
självinsiktens betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics